Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik Tasarımı sadece reklam mantığıyla düşünülüp tasarlanan şekillerin ve uygulamaların çok ötesinde bir çalışmadır. Şirket DNA'sının çok iyi derecede tahlil edilmesi gereklidir.

Bu sebeple kurumsal kimlik, kurumun ve markanın kimliğini yansıtan ve üzerinde ciddiyetle durulması ve planlanması gereken en önemli imaj unsurudur.

Yönetimimizdeki çalışmalarımızı içeren genel konu başlıklarımız şu şekildedir;

• Kurumsal imajın oluşturulması

• Kurumsal renklerin belirlenmesi

• Logo revizyonu veya gerekiyorsa yeniden düzenlemesi

• Logo ve imaj uyumu oluşturulması

• Slogan belirleme ve uygulama alanlarında kullanımı

• Basılı kurumsal evrakların tasarımı

• Kurum iç görünüm (ofis, fabrika, showroom..) imaj tasarımı

• Kurum dış görünüm (cephe, tabela, giriş, karşılama..) imaj tasarımları

• Araçların reklam tasarımı

• Logo mecraları hazırlanması (bayrak, rozet, indoor-outdoor mecralar)

• Kurum çalışanları için kimlik oluşturulması (powerpoint sunumlar, tanıtım dosyaları..)

• İlan ve reklamların oluşturulması (görsel kimlik)

• Basın kitleri, örnekler

• Reklam stratejisi oluşturulması